राज्यस्तरीय शिक्षक साहित्य संमेलन

Event Timeline

Date: February 10, 2019
Time: 08:00 to 18:00
Timezone: UTC+5:30
Place: औरंगाबाद

यंदाच्या वर्षी औरंगाबाद शहरात राज्यस्तरीय शिक्षक साहित्य संमेलन आयोजित करण्यात येत आहे